Strojni in industrijski tlaki Jerič

Industrijski tlaki se uporabljajo v industriji in objektih, kjer je zahteva po večji mehanski odpornosti. Stroji tlaki pa se uporabljajo pri manjših površinah.

Glede na vrsto objekta in njegovo obremenitev je potrebno pred izvedbo strojnega oziroma industrijskega tlaka pripraviti recepturo betona, potrebo po mikroarmaturi in dodatkih betonu (npr. dodatek za zmanjševanje krčenja betona), itd… Tlak mora biti izveden plavajoče, torej ločen od vseh elementov konstrukcije objekta ter na “drsni” PE foliji. Tlak se od sten loči s penastim trakom debeline 10mm. Tlak ojačamo z armaturo, ki prevzame tlačne sile. Pred izvedbo tlaka mora biti zagotovljeni ustrezni pogoji, ne sme biti torej prepiha, ali osončenja (dela) tlaka med izvedbo.

Po vgradni in izravnavi betona sledi postopek obdelave betona. Obdelava betona se začne, ko se beton posuši do stopnje da se lahko po njem hodi brez vgrezanja. Pričnemo z posipanjem mineralnega posipa (npr. Tal-M Kvarc). Sledi postopek glajenja z rotacijskimi gladilakmi… Ploščo je potrebno v 48ih urah po izvedbi, tudi zdilitirati na čim bolj kvadratna polja. Prereže se 1/3 debeline plošče. Po zarezu dilitacij opravimo kitanje z poliuretanskim kitom.

Takoj po končani obdelavi se površino pokriva s filcem, ki se ga drži stalno premočenega minimalno 7 dni, nato pa brez močenja vsaj še en teden. . Kljub vsem predvidenim ukrepom, ni mogoče izklučiti kakšne morebitne razpoke, ki pa zaradi vgrajene armature ne bo presegla širine 0.8mm in za tlak ne bo predstavljala funkcionalne motnje, kot tudi ne nobene posebne potrebe po vzdrževanju in z njo povezane trajnosti konstrukcije. Kljub korektni izvedbi in obdelavi tlaka z trdoagregatnimi posipi, se nam zaradi narave poteka hidratacije cementa na površini tlaka, sčasoma lahko pojavi večje ali manjše prašenje površine ter pojav pajčevinastih razpok. Ta vpliv lahko zmanjšamo in preprečimo že v samem začetku z dodatno impregnacijo površine in sicer z silikatnimi impregnacijami (npr. Kema impregnator). Industrijski tlak lahko lažje obremenimo že po 7ih dneh, močno pa po 28ih.

Mnenja o opravljenih storitvah